İklim ve Toprak İsteği

 Kebere; her türlü çevre şartlarına son derece dayanıklı olan bir bitkidir.  Kurak ve yarı-kurak iklimlerde rahatlıkla yetişebilir. Doğal olarak yetiştiği bölgelerde yükseklik 0-1800 m. arası, yıllık ortalama sıcaklık 13-20 ◦C arası veya daha yüksek ortalama sıcaklıklarda, yıllık yağış ise 200 mm veya daha az yağış alan bölgelerde rahatlıkla yetişebilir. Dünyada 40 ◦C nin üstündeki sıcaklıklarada hayatta kalmayı başarabilen nadir bitkilerdendir. Ayrıca -10 ◦C ye kadar da dayandığı bilinmektedir (Kara ve ark. 1996). Yağmurlu ve rutubetli iklimlerden hoşlanmadığından genellikle Karadeniz kıyı bölgesi hariç diğer bölgelerde yetişebilmektedir(Akgül 1996, Kara ve ark. 1996).

 Toprak isteği yönünden oldukça kanaatkardır.Kumlu, çakıllı, kireçli topraklarda ve kayalıklarda dahi yetişebilmektedir(Akgül 1996, Anonim 2000). Bununla birlikte, drenajı iyi, bitki besin maddelerince (fosfor, potasyum, kalsiyum) zengin topraklarda iyi yetişebilmektedir. Tuza karşı dayanıklı olduğundan deniz serğintilerinin bulunduğu sahil kesimlerinde de yetişebilmektedir.(Gorini,1981, Kara ve ark. 1996, Uğur 2002) Keberenin yetiştiği uygun toprak reaksiyonu pH = 6-8 arasında olmalıdır (Akgül 1996)

 Okunma Sayısı : 2962         13 Mart 2017