EROZYON KONTROLÜ

Kebere çok yıllık, dikenli ve çalımsı bitki olup, olgun bitkilerin kök sistemi çok yaygın bir gelişme göstererek, toprakta 20 m. derinliklere inebilmektedir. Sahip olduğu bu özellik nedeniyle erozyon kontrolü amacıyla; tepe, dağlık eğimli arazilerde ve baraj gölleri çevresinde kullanılmaktadır( Arslan ve Söyler 1999). Özellikle C. ovata Desf. türü yatay gelişmesi ve toprağı örtmesi sebebiyle tavsiye edilmektedir. Bu bitkinin toprak seçiciliği olmadığından, özellikle kumlu ve tınlı topraklarda şiddetli yağmurlara karşı toprak yüzeyini korumada çok önemli bir yere sahiptir. Orman Bakanlığı 22 Ekim 1996 tarihinde Ağaçlandırma Yönetmeliğinin 13. maddesinde değişiklik yaparak bitkinin orman arazilerinde erozyon kontrolünde kullanılmasına izin vermiştir. Ayrıca keberenin toprak üstü aksamının yapraklarının sağlamlığından dolayı rüzgara karşıbüyük bir dayanıklılık gösterdiği ve rüzgar erozyonun bulunduğualanlarda değelendirilebileceği ifade edilmektedir(Gorini 1981, Kara ve ark. 1996).  

 Okunma Sayısı : 2629         13 Mart 2017