Tarım Bilimleri Dergisi

TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2004, 10 (2) 127-132
 
Kebere (Capparis ovata Desf.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Farklı Ön Uygulamalar, Sıcaklık ve Işıklanmanın Etkileri
Durmuş Ali SÖYLER                                                                          Neşet ARSLAN
Geliş Tarihi: 04.02.2003
Özet: Bu araştırmada; çimlenme problemi olan kebere tohumlarına büyümeyi düzenleyici maddeler, fiziksel uygulamalar yapılarak çimlenme oranı yükseltilmeye çalışılmıştır. Ayrıca uygun çimlenme koşullarının belirlenmesi için çalışmalar yapılmıştır. Tohumlarda dormansinin kırılması için yapılan çalışmada buzdolabında ön üşütme, gibberellik asit (2000 ppm) ve potasyum nitrat (2000 ppm) la muamele, tohum kabuklarım çıtlatma ve bunların kombinasyonları uygulanmıştır. Uygun çimlenme koşullarının belirlenmesi için yapılan çalışmada tohumlar farklı sıcaklıklarda (15, 20, 20-30 "C) ve değişik ortamlarda (karanlık, aydınlık, dönüşümlü karanlık / aydınlık) çimlendirilmiştir. Çimlenme oranları % 0-74 arasında değişmiş. En yüksek çimlenme oranı da + 4 °C sıcaklıkta buzdolabında ön üşütme yapılmış tohumlara GAs + çıtlatma muamelesi uygulandıktan sonra gece / gündüz ortamda 20-30 °C sıcaklıkta % 74 oranında elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Capparis ovata, gibberellik asit, potasyum nitrat, çıtlatma, ön üşütme, aydınlık, karanlık
The Effects of Different Pre-treatments, Temperature and Photoperiod on Germınation of Caper {Capparis ovata Desf.) Seeds
Abstract: The objecive of the study was to increase germination rate of caper seeds with the treatment of various growth regulators and physıcal methods- in combınation with these treatments, determination of optimum environment for the germination of caper seeds was also investigated. For the break down of the seed dormancy, prechillıng in refrigerator, treatment with gibberellic acid (2000 ppm) and potassium nitrate (2000 ppm), scarification of seeds and combinations of îhese treatments were applied. in order to determine appropriate germination conditions, germination of caper seeds were tested at different temperatures (15, 20 and 20-30 C) and photoperiods (dark, light and dark/light cycle). Germination rates of seeds varied between O and 74 %. The highest germination rate with 74 % were obtained from the combination of prechillihg at 4°C İn refrigerator, 2000 ppm GAa, seed scarification and 20-30° C dark/light treatments.
Key Words: Capparis ovata, gibberellic acid, potassiüm nitrate, cracking, prechilling, light, dark


    Yayınlandığı yer: http://tarimbilimleri.agri.ankara.edu.tr/eng/cilt43_eng.htm#della