KAYNAKÇA

     Tarım ve Köyişleri Bakanlığı resmi web sitesi

     İzmir Ticaret Odası resmi web sitesi

     Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep

     Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Afyon

     Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Gaziantep

     Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa

     Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Denizli

     Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

     Sayın Durmuşali SÖYLER ve Prof.Dr. Neşet ARSLAN’ın araştırması

     Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergileri

Bu araştırmaya katkıda bulunmak isteyenler bizimle irtibat kurabilirler..